KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

PPT-SITI MASITAH BINTI MD. ZIN - SITI MASITAH BINTI MD. ZIN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBLC1053 KULIAH [BT 1210 (40)] <BB09 3B>
 

 
 

 
 

Tuesday
 

NDWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1252 (40)] <CS41 2A>
NDWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1252 (40)] <MS31 2A>
NDWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1252 (40)] <MS32 2A>
NDWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1252 (40)] <MS33 2A>
NDWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1252 (40)] <MS34 2A>
 

 
 

NDWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1118 (40)] <ES53 2A>
NDWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1118 (40)] <IS12 2A>
NDWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1118 (40)] <IS18 2A>
 

 
 

NBWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] <BB03 2XS>
NBWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] <BB05 2XDA>
NBWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] <BC02 3A>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1210 (40)] <ES52 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1210 (40)] <IS12 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1210 (40)] <IS12 3B>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1210 (40)] <IS18 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1210 (40)] <IS18 3B>
 

 
 

MBLC1053 TUTORIAL [BT 1250 (40)] <BB09 3B>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

NBWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1220 (40)] <BB02 2XDA>
NBWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1220 (40)] <BB02 3XDA>
NBWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1220 (40)] <BB03 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NBWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1222 (40)] <BB02 3A>
NBWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1222 (40)] <BB05 3A>
 

Friday
 

NDWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327 (40)] <MS36 2A>
NDWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327 (40)] <MS39 2A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5108 (60)] <IS16 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5108 (60)] <IS16 3B>
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

NDWU1012 TUTORIAL [BT 4109 (36)] <ES53*1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: