KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL - WAZZAINAB BINTI ISMAIL

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

NDWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1117 (50)] <CS41 3A>
NDWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1117 (50)] <LS43 3A>
NDWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1117 (50)] <MS31 3A>
NDWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1117 (50)] <MS32 3A>
NDWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1117 (50)] <MS33 3A>
NDWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1117 (50)] <MS33 3B>
 

 
 

NDWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1119 (40)] <MS36 3A>
NDWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1119 (40)] <MS36 3B>
NDWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1119 (40)] <MS36 5RA>
NDWU2092 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1119 (40)] <MS39 3A>
 

 
 

NBWU1062 : KULIAH : KULIAH [BT 1118 (40)] <BC01 2A>
NBWU1062 : KULIAH : KULIAH [BT 1118 (40)] <BC03 2A>
NBWU1062 : KULIAH : KULIAH [BT 1118 (40)] <BI02 2A>
NBWU1062 : KULIAH : KULIAH [BT 1118 (40)] <BI02 4LA>
NBWU1062 : KULIAH : KULIAH [BT 1118 (40)] <BI03 2A>
NBWU1062 : KULIAH : KULIAH [BT 1118 (40)] <BI05 2A>
NBWU1062 : KULIAH : KULIAH [BT 1118 (40)] <BI05 3A>
NBWU1062 : KULIAH : KULIAH [BT 1118 (40)] <BI06 2A>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

NDWU1072 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1119 (40)] <IS11 2A>
NDWU1072 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1119 (40)] <IS13 2A>
NDWU1072 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1119 (40)] <IS14 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NBWU1022 TUTORIAL [BS 4202 (32)] <BE02 1C>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

NBWU1062 KULIAH [BT 2123 (40)] <BE02 2B>
 

 
 

 
 

NDWU1072 TUTORIAL [BT 1328 (40)] <IS15 6A>
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

NBWU2092 TUTORIAL [BT 1113 (30)] <BB01 3A>
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWU1072 TUTORIAL [BT 1218 (40)] <ES53*2A>
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: