KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

PPT-ZAMILA BINTI ABDUL RANI - ZAMILA BINTI ABDUL RANI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NBWU2082 TUTORIAL [BT 1219 (40)] <BS02 3A>
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NBWU2082 TUTORIAL [BT 2129 (30)] <BI01 4LB>
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

MBLC1032 KULIAH [BT 2233 (28)] <BB09 3B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3319 (45)] <CS41 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3319 (45)] <MS31 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3319 (45)] <MS32 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3319 (45)] <MS33 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3319 (45)] <MS34 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3319 (45)] <MS34 1B>
 

 
 

NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2229 (40)] <IS11 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2229 (40)] <IS13 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2229 (40)] <IS14 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2229 (40)] <IS14 1B>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2229 (40)] <IS14 1C>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2229 (40)] <IS15 1A>
 

 
 

NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1211 (40)] <MS36 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1211 (40)] <MS39 1A>
 

 
 

NBWU1032 TUTORIAL [BT 1221 (40)] <BS02 1A>
 

Friday
 

NBWU1032 TUTORIAL [BT 1211 (40)] <BS02 1B>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

NBWU1032 TUTORIAL [BT 1221 (40)] <BE02 1TA>
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

NBWU1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1115 (40)] <BE02*2A>
NBWU1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1115 (40)] <BI01*2A>
NBWU1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1115 (40)] <BI01*4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: