KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPM-SAFURA BINTI AHMAD SABRI - SAFURA BINTI AHMAD SABRI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

MBBC2013 : KULIAH : KULIAH [BT 2122 (38)] <BB02 2A>
MBBC2013 : KULIAH : KULIAH [BT 2122 (38)] <BB02 2A>
MBBC2013 : KULIAH : KULIAH [BT 2122 (38)] <BB02 2XDA>
MBBC2013 : KULIAH : KULIAH [BT 2122 (38)] <BB02 2XDA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDPM2023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2232 (36)] <MS31 3A>
MDPM2023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2232 (36)] <MS31 3A>
MDPM2023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2232 (36)] <MS33 3A>
MDPM2023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2232 (36)] <MS33 3A>
MDPM2023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2232 (36)] <MS33 6C>
MDPM2023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2232 (36)] <MS33 6C>
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

MBBC2013 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2235 (40)] <BB02 2A>
MBBC2013 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2235 (40)] <BB02 2A>
MBBC2013 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2235 (40)] <BB02 2XDA>
MBBC2013 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2235 (40)] <BB02 2XDA>
 

 
 

 
 

 
 

MDPM2023 : KULIAH : KULIAH [BT 2123 (40)] <MS31 3A>
MDPM2023 : KULIAH : KULIAH [BT 2123 (40)] <MS31 3A>
MDPM2023 : KULIAH : KULIAH [BT 2123 (40)] <MS33 3A>
MDPM2023 : KULIAH : KULIAH [BT 2123 (40)] <MS33 3A>
MDPM2023 : KULIAH : KULIAH [BT 2123 (40)] <MS33 6C>
MDPM2023 : KULIAH : KULIAH [BT 2123 (40)] <MS33 6C>
 

 
 

MDPM2023 TUTORIAL [BT 2133 (50)] <MS34 3A>
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

MDPM2023 KULIAH [BT 2229 (40)] <MS34 3A>
 

 
 

MBBC2013 KULIAH [BT 2133 (50)] <BB01 3A>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBBC2013 TUTORIAL [BT 2233 (28)] <BB01 3A>
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

BLOK MASA KOKURIKULUM [ KOKURIKULUM]
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: