KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FP-MUHAMMAD SYAKIR BIN SULAIMAN - MUHAMMAD SYAKIR BIN SULAIMAN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

PBFP1113 TUTORIAL [BS 1254 (45)] <BE02 1A>
 

 
 

PBFP1113 TUTORIAL [BILIK MESYUARAT FP (30)] <BE02 1C>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PDFP1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <ES52 1A>
PDFP1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <ES53 1A>
PDFP1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <ES53 1B>
 

Wednesday
 

PDPI1032⁄PDTE1032 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <ES53 2A>
PDPI1032⁄PDTE1032 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <ES53 2B>
PDPI1032⁄PDTE1032 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <ES53 2C>
 

PBFP1113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 1A>
PBFP1113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 1B>
PBFP1113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 1C>
 

PDPI1032⁄PDTE1032 TUTORIAL [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <ES53 2C>
 

 
 

PDPI1032⁄PDTE1032 TUTORIAL [BT 1115 (40)] <ES53 2A>
 

 
 

PDFP1013 TUTORIAL [BT 1115 (40)] <ES53 1A>
 

 
 

PDPI1032⁄PDTE1032 TUTORIAL [BT 1211 (40)] <ES53 2B>
 

PDFP1013 TUTORIAL [BT 1211 (40)] <ES53 1B>
 

 
 

Thursday
 

 
 

PDFP1013 TUTORIAL [BT 1210 (40)] <ES52 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PBFP1113 TUTORIAL [BT 1219 (40)] <BE02 1B>
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

BLOK MASA KOKURIKULUM [ KOKURIKULUM]
 

 
 

Saturday
 

PBFM1103 KULIAH & TUTORIAL [BT 1220 (40)] <BE02*4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: