KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPM-WAN SHAHZLINDA SHAH BINTI SHAHAR - WAN SHAHZLINDA SHAH BINTI SHAHAR

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBFB1033 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2233 (28)] <BB05 2A>
MBFB1033 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2233 (28)] <BB08 6B>
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT3]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

MBFT2013 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2227 (20)] <BB05 3XDA>
MBFT2013 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2227 (20)] <BB05 4XDA>
MBFT2013 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2227 (20)] <BB05 6A>
 

 
 

 
 

MBFB1033 : KULIAH : KULIAH [BT 2230 (36)] <BB03 4XDA>
MBFB1033 : KULIAH : KULIAH [BT 2230 (36)] <BB03 5A>
MBFB1033 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2230 (36)] <BB05 2XDA>
MBFB1033 : KULIAH : KULIAH [BT 2230 (36)] <BB08 5XDA>
 

Friday
 

MDIB1023 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2233 (28)] <MS31 5A>
MDIB1023 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2233 (28)] <MS33 4A>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: