KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

MASJID 14

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDTQ1012 TUTORIAL (FPPI-FATIN NAZMIN BINTI MANSOR) <IS16 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG) <IS11 2A>
IDAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG) <IS12 2A>
IDAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG) <IS13 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IDTQ1012 TUTORIAL (FPPI-FATIN NAZMIN BINTI MANSOR) <IS16 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

IDAI2092 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPPI-KHAIRUNNISA BINTI ISMAIL) <IS12 4A>
IDAI2092 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPPI-KHAIRUNNISA BINTI ISMAIL) <IS13 4A>
IDAI2092 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPPI-KHAIRUNNISA BINTI ISMAIL) <IS15 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

IDTQ1012 TUTORIAL (FPPI-FATIN NAZMIN BINTI MANSOR) <IS16 1A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: