KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI II-2020/2021 - MALAM
VERSI 3.0
 

BB08 2A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

MPU3282 KULIAH (PPT-NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN) [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-320]
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: