KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI II-2020/2021 - MALAM
VERSI 3.0
 

FPM-NURAULIANI BINTI JAMLUS RAFDI - NURAULIANI BINTI JAMLUS RAFDI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MBFB3093 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [Room 10] <BB03 4XDA>
MBFB3093 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [Room 10] <BB03 5XDA>
MBFB3093 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [Room 10] <BB03 6XDA>
MBFB3093 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [Room 10] <BB05 4XDA>
MBFB3093 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [Room 10] <BB05 6XDA>
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: