KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI II-2020/2021 - SIANG
VERSI 3.0
 

IDAI1023 - ULUM AL-HADITH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1023 TUTORIAL (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN) [BS 5109-60]
 

 
 

 
 

IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (4A)-127] (FPPI-DR. ROSNI BINTI WAZIR)
IDAI1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207-60] (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN)
 

IDAI1023 TUTORIAL (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN) [BS 2223-60]
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1023 TUTORIAL (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN) [BS 5109-60]
 

 
 

IDAI1023 TUTORIAL (FPPI-HAMZAH BIN OMAR) [BS 5208-60]
 

 
 

IDAI1023 TUTORIAL (FPPI-DR. ROSNI BINTI WAZIR) [BS 5109-60]
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IDAI1023 TUTORIAL (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN) [BS 5109-60]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI-200] (FPPI-HAMZAH BIN OMAR)
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI-200] (FPPI-HAMZAH BIN OMAR)
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI-200] (FPPI-HAMZAH BIN OMAR)
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI-200] (FPPI-HAMZAH BIN OMAR)
 

Thursday
 

IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-320] (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN)
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-320] (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN)
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-320] (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN)
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-320] (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN)
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-320] (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1023 TUTORIAL (FPPI-HAMZAH BIN OMAR) [BS 5107-60]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

IDAI1023 TUTORIAL (FPPI-HAMZAH BIN OMAR) [BS 5207-60]
 

IDAI1023 TUTORIAL (FPPI-HAMZAH BIN OMAR) [BS 5207-60]
 

 
 

 
 

Saturday
 

IDAI1023 KULIAH (FPPI-HAMZAH BIN OMAR) [BT 4109-36]
 

 
 

 
 

IDAI1023 TUTORIAL (FPPI-HAMZAH BIN OMAR) [BT 4109-36]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: