KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI II-2020/2021 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-MUSTAFA KAMAL BIN AMAT MISRA

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDUS3073 TUTORIAL [Room 86] <IS13 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDUS1013 : KULIAH : KULIAH [BS 5109-60] <IS13 1A>
IDUS1013 : KULIAH : KULIAH [BS 5109-60] <IS14 5A>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IBDP4173 TUTORIAL [Room 85] <BI05 8A>
 

 
 

IDUS1013 TUTORIAL [Room 42] <IS14 5A>
 

 
 

IDUS2053 TUTORIAL [Room 49] <IS13 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI@PUSAT [MESYUARAT2]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

IBDP4173 KULIAH [Room 59] <BI05 8A>
 

 
 

IDUS1013 TUTORIAL [BS 5207-60] <IS13 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

IDUS2053 KULIAH [Room 7] <IS13 4A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

IDUS3073 KULIAH [BS 5109-60] <IS13 5A>
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: