KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI II-2020/2021 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-SAHLAWATI BINTI ABU BAKAR - SAHLAWATI BINTI ABU BAKAR

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDAI1032 TUTORIAL [MASJID 26] <IS14 1A>
 

 
 

IBQK4163 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <BI02 7A>
IBQK4163 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <BI02 7LA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDAI1032 TUTORIAL [Room 59] <IS12 1B>
 

 
 

IBQK4163 TUTORIAL [Room 63] <BI02 7A>
 

 
 

 
 

IBAI3062 TUTORIAL [Room 90] <BI02 6B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IDAI1032 TUTORIAL [MASJID 27] <IS15 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAI3062 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <BI02 6A>
IBAI3062 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <BI02 6B>
IBAI3062 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <BI02 6LA>
IBAI3062 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <BI03 7A>
IBAI3062 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <BI04 6A>
IBAI3062 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <BI04 6B>
IBAI3062 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <BI05 6A>
 

 
 

Thursday
 

IBAI3062 TUTORIAL [Room 200] <BI02 6LA>
 

 
 

 
 

IDAI1032 TUTORIAL [MASJID 01] <IS12 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

IBAI3062 TUTORIAL [Room 60] <BI02 6A>
 

IBQK4163 TUTORIAL [Room 60] <BI02 7LA>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

IDAI1032 TUTORIAL [MASJID 22] <IS13 1A>
 

 
 

 
 

Saturday
 

IDAI1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 01] <IS12*1A>
IDAI1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 01] <IS14*1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: