UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

Monday

Room 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (320)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5102+BS 5105+BT 5104 (80)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)
 

MPU3342 : KULIAH : KULIAH (PPT-HASLIZA BINTI TALIB) <BB04 3A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH (PPT-HASLIZA BINTI TALIB) <BB05 2XDA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH (PPT-HASLIZA BINTI TALIB) <BB05 3A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH (PPT-HASLIZA BINTI TALIB) <BB08 3A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH (PPT-HASLIZA BINTI TALIB) <BB08 3XDA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH (PPT-HASLIZA BINTI TALIB) <BB09 2XDA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH (PPT-HASLIZA BINTI TALIB) <BB09 3A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH (PPT-HASLIZA BINTI TALIB) <BC02 5A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH (PPT-HASLIZA BINTI TALIB) <BE01 5A>
 

 
 

BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)
 

 
 

 
 

 
 

DK GHAZALI ABDULLAH (281)
 

 
 

 
 

 
 

DK HASSAN OMAR (121)
 

 
 

 
 

 
 

DK ISHAK BAHAROM (127)
 

 
 

 
 

 
 

DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)
 

 
 

 
 

 
 

DK YUSOF SAHABUDDIN (281)
 

 
 

 
 

 
 

MK 1 (30)
 

TBMM3113 MAKMAL (FMKK-NUR MUIZZ BIN MOHAMED SALLEH) <BE02 5A>
 

 
 

MK 2 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MK 3 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MK 4 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MK 5 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MK 6 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MK 8 (30)
 

TDMM3013 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) <MS36 2B>
TDMM3013 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) <MS36 3C>
 

 
 

MK 9 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MAKMAL BAHASA (30)
 

 
 

 
 

 
 

BS 1116 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 1254 (50)
 

 
 

 
 

 
 

BS 2113 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 2114 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 2216 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 2223 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3220 (50)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3317 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3318 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3319 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3320 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3321 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3322 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3323 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3325 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4108 (35)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4112 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4201 (35)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4202 (35)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4203 (35)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4204 (35)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4205 (35)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4206 (35)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5107 (50)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5108 (70)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5109 (70)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5207 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5208 (70)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1117 (50)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1118 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1119 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1210 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1211 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1212 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1218 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1219 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1220 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1221 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1222 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1250 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1251 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1252 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1326 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1327 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1328 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2122 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2123 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2129 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2130 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2133 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2220 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2224 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2226 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2227 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2229 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2230 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2231 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2232 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2233 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2234 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2235 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2236 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2327 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4105 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4106 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4107 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4109 (20)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4110 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4111 (30)
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: