UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

BB09 1A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MPU3143 KULIAH (PPT-RIDUAN BIN MAKHTAR @ CHE ISMAIL) [BS 4108 (35)]
 

Thursday
 

MPU3193 KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) [BT 2133 (40)]
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: