UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

BB09 3A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

MPU3342 KULIAH (PPT-HASLIZA BINTI TALIB) [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)]
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

NBWU2122 TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) [BT 1117 (50)]
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: