UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BB02 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BB03 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BB04 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BB05 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BB08 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BB09 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BC01 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BC02 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BC03 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BI03 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BI04 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BI05 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BI06 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BT01 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BT02 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BT04 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BT05 1A>
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: