UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

PPT-SITI ZALEHA BINTI IBRAHIM

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

NBWF3062 : KULIAH : KULIAH [BS 4112 (30)] <BB05 2XDA>
NBWF3062 : KULIAH : KULIAH [BS 4112 (30)] <BB05 3XDA>
NBWF3062 : KULIAH : KULIAH [BS 4112 (30)] <BB05 5A>
NBWF3062 : KULIAH : KULIAH [BS 4112 (30)] <BC01 5A>
NBWF3062 : KULIAH : KULIAH [BS 4112 (30)] <BC03 5A>
NBWF3062 : KULIAH : KULIAH [BS 4112 (30)] <BI06 6A>
NBWF3062 : KULIAH : KULIAH [BS 4112 (30)] <BT02 5A>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: