UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

FMKK-MUSAB KHALILI BIN ROSLI - MUSAB KHALILI BIN ROSLI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

TBMM3093 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <BC02 3A>
TBMM3093 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <BE01 5A>
TBMM3093 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <BT01 4A>
TBMM3093 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <BT01 5A>
TBMM3093 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <BT01 5XDA>
TBMM3093 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <BT04 4XDA>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: