UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

FMKK-SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN - SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

TBMM1043 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 1 (30)] <BE01 3A>
TBMM1043 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 1 (30)] <BT04 2XDA>
TBMM1043 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 1 (30)] <BT04 3A>
TBMM1043 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 1 (30)] <BT04 3XDA>
TBMM1043 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 1 (30)] <BT04 5A>
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: