UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

PPT-HASLIZA BINTI TALIB

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BB04 3A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BB05 2XDA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BB05 3A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BB08 3A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BB08 3XDA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BB09 2XDA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BB09 3A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BC02 5A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BE01 5A>
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: