UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

MK 5 (30)

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

TBMM3113 MAKMAL (FMKK-MUHAMMAD FARHAN FAUZAN BIN MASAAT) <BE02 5B>
 

 
 

Wednesday
 

TBMM2043 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) <BT01 2XDA>
TBMM2043 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) <BT01 7A>
TBMM2043 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) <BT04 4A>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

TBMM1043 MAKMAL (FMKK-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) <BE02 3TA>
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: