UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

BT 1117 (50)

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BB01 2A>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BB03 2XDA>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BB03 4A>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BB08 3A>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BB09 2XDA>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BB09 3A>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BC01 3A>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BC02 3A>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BC03 3A>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BI02 3A>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BI02 5LA>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BI04 3A>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BT01 3XDA>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BT01 4A>
NBWU2122 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-WAN MOHD FAIRAZ BIN WAN MOHD GHAZALI) <BT04 4A>
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: