UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

BT 1219 (40)

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

NBWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <BB04 1XDA>
NBWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <BB04 2A>
NBWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <BB04 2XDA>
NBWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <BB05 2A>
NBWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <BB05 3XDA>
NBWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <BB09 2A>
NBWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <BC02 2A>
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: