UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

BT 2133 (40)

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BB02 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BB03 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BB04 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BB05 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BB08 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BB09 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BC01 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BC02 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BC03 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BI03 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BI04 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BI05 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BI06 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BT01 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BT02 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BT04 1A>
MPU3193 : KULIAH : KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) <BT05 1A>
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: