UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - MALAM
VERSI 3.0
 

DK ISHAK BAHAROM (127)

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

NBWF2042 : KULIAH : KULIAH (PPT-DR. MAAD BIN AHMAD) <BE01 1A>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH (PPT-DR. MAAD BIN AHMAD) <BE01 1B>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH (PPT-DR. MAAD BIN AHMAD) <BE01 2A>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH (PPT-DR. MAAD BIN AHMAD) <BE01 2B>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH (PPT-DR. MAAD BIN AHMAD) <BT01 2XDA>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH (PPT-DR. MAAD BIN AHMAD) <BT01 3A>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH (PPT-DR. MAAD BIN AHMAD) <BT02 3A>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH (PPT-DR. MAAD BIN AHMAD) <BT04 3A>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH (PPT-DR. MAAD BIN AHMAD) <BT04 3XDA>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH (PPT-DR. MAAD BIN AHMAD) <BT05 2B >
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: