UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

IBAI1011 - HAFAZAN DAN TAJWID I

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1011 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108 (35)] (FPPI-MOHD MAHFUZ BIN JAAFAR)
IBAI1011 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4204 (35)] (FPPI-MUHAMMAD IZZAT BIN NGAH)
IBAI1011 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4205 (35)] (FPPI-DR. ROHANA BINTI ZAKARIA)
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IBAI1011 TUTORIAL (FPPI-AHMAD SYAHIR AHAMAD NZLY) [MASJID 13]
 

IBAI1011 TUTORIAL (FPPI-AHMAD SYAHIR AHAMAD NZLY) [MASJID 13]
 

 
 

IBAI1011 TUTORIAL (FPPI-MOHD IKRAM BIN MD NAWI) [MASJID 04]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1011 TUTORIAL (FPPI-FATIN NAZMIN BINTI MANSOR) [BT 4107 (30)]
 

 
 

Thursday
 

IBAI1011 TUTORIAL (FPPI-AHMAD SYAHIR AHAMAD NZLY) [MASJID 17]
 

IBAI1011 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 17] (FPPI-AHMAD SYAHIR AHAMAD NZLY)
IBAI1011 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 17] (FPPI-AHMAD SYAHIR AHAMAD NZLY)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1011 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2114 (60)] (FPPI-NOR HASANAH BINTI MOHD YUSOF)
IBAI1011 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2114 (60)] (FPPI-NOR HASANAH BINTI MOHD YUSOF)
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1011 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 02] (FPPI-DR. SHARIFAH NURHIDAYAH BINTI SYED AZIZ)
IBAI1011 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 04] (FPPI-AHMAD SYAHIR AHAMAD NZLY)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

IBAI1011 TUTORIAL (FPPI-NOR HASANAH BINTI MOHD YUSOF) [BT 4107 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: