UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

IBAI1042 - MUSTALAH AL-HADITH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4105 (30)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4105 (30)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4105 (30)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
 

 
 

IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (121)] (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (121)] (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (121)] (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (121)] (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (121)] (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (121)] (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI)
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3321 (45)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3321 (45)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107 (50)] (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI)
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107 (50)] (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI)
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107 (50)] (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI)
 

IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107 (50)] (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI)
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107 (50)] (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
 

 
 

IBAI1042 TUTORIAL (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI) [BS 5107 (50)]
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

IBAI1042 KULIAH (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG) [BT 4111 (30)]
 

IBAI1042 TUTORIAL (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG) [BT 4111 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: