UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

MDHR1013 - ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MDHR1013 KULIAH & TUTORIAL (FPM-SITI NURASHIDAH BINTI ROSLAN) [BS 1254 (50)]
 

MDHR1013 KULIAH (FPM-NUR HUSNA BINTI MOHAMAD HUSSAIN) [BS 2113 (60)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MDHR1013 KULIAH (FPM-SALINA BINTI MOHAMED RASHID) [BT 2133 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDHR1013 TUTORIAL (FPM-NUR HUSNA BINTI MOHAMAD HUSSAIN) [BT 2229 (30)]
 

 
 

Thursday
 

MDHR1013 KULIAH & TUTORIAL (FPM-SITI NURASHIDAH BINTI ROSLAN) [BT 1211 (40)]
 

 
 

MDHR1013 TUTORIAL (FPM-SALINA BINTI MOHAMED RASHID) [BS 2223 (60)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: