UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

NDWU2102 - AL ARABIAH LI DIRASAT ISLAMIYYAH III

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

NDWU2102 TUTORIAL (PPT-DR. NORFAEZAH BINTI MOHD HAMIDIN) [BS 5207 (60)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2122 (30)] (PPT-FARAH NUR RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2122 (30)] (PPT-FARAH NUR RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4110 (30)] (PPT-DR. NORFAEZAH BINTI MOHD HAMIDIN)
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4110 (30)] (PPT-DR. NORFAEZAH BINTI MOHD HAMIDIN)
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4110 (30)] (PPT-DR. NORFAEZAH BINTI MOHD HAMIDIN)
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4110 (30)] (PPT-DR. NORFAEZAH BINTI MOHD HAMIDIN)
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4110 (30)] (PPT-DR. NORFAEZAH BINTI MOHD HAMIDIN)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

NDWU2102 TUTORIAL (PPT-FARAH NUR RASHIDA BINTI ROSNAN) [BT 1221 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWU2102 TUTORIAL (PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL) [BT 4107 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: