UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

PENYELIAAN - PENYELIAAN PELAJAR

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. YUSUF MARLON BIN ABDULLAH)
PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-SAFINAH BINTI ISMAIL)
PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. ABUR HAMDI USMAN)
PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. NOOR HAFIZAH BINTI MOHD HARIDI)
PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN)
PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. ABU ZAKI BIN ISMAIL)
PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. HAMIDUN BIN MOHAMAD HUSIN)
PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. NURHANISAH BINTI SENIN)
PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-PROF. MADYA DR. MARIAM BINTI ABD. MAJID)
PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. NAZNEEN BINTI ISMAIL)
PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-MUHAMMAD FAIZ MUKMIN BIN ABDUL MUTALIB)
PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. NORSALEHA BINTI MOHD SALLEH)
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: