UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

PRA1010 - PENYELIAAN PRASISWAZAH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. GHAZALI BIN ZAINUDDIN)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. MOHAMAD ROFIAN BIN ISMAIL)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. MD NOOR BIN HUSSIN)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. KHAIRATUL AKMAR BIN AB LATIF)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. SAIFULAH BIN SAMSUDIN)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-PROF. MADYA DR MOHAMAD SYUKRI BIN ABDUL RAHMAN)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. MOHAMMAD IMRAN BIN AHMAD)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. YAAKOB BIN HASAN)
 

PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-NORMAH BINTI HUSIN)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-NOR AZHAN BIN NORUL AZMI)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-ADNAN BIN MAT ALI)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-ABDUL MANAN BIN YUSOF)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. HUSNI BIN ABDULLAH)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. MARIAM BINTI MAT DAUD)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. NASIMAH BT ABDULLAH)
 

PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-DR. MOHD ZAKI BIN AHMAD)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-AHMAD REDZAUDIN BIN GHAZALI)
PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR] (FPPI-HASANAH BINTI KATIM @ HAJI IKSAN)
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: