UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

SBSU4133 - JUDICIAL AND SYARIE PRACTICES II

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

SBSU4133 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] (FSU-NUR ZULFAH BINTI MD ABDUL SALAM)
SBSU4133 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] (FSU-NUR ZULFAH BINTI MD ABDUL SALAM)
SBSU4133 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] (FSU-NUR ZULFAH BINTI MD ABDUL SALAM)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSU4133 TUTORIAL (FSU-NUR ZULFAH BINTI MD ABDUL SALAM) [ MOOT COURT (50)]
 

SBSU4133 : TUTORIAL : TUTORIAL [ MOOT COURT (50)] (FSU-NUR ZULFAH BINTI MD ABDUL SALAM)
SBSU4133 : TUTORIAL : TUTORIAL [ MOOT COURT (50)] (FSU-NUR ZULFAH BINTI MD ABDUL SALAM)
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: