UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

BE02 6TA

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

PBIM4103 KULIAH (FP-MOHD SALIHIN HAFIZI BIN MOHD FAUZI) [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)]
 

PBIM4113 KULIAH (FP-DR. SAPIE BIN SABILAN) [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM3123 KULIAH (FMKK-HELYAWATI BINTI BAHARUDIN) [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)]
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

PBIM4123 KULIAH (FP-AHMAD SHAFIQ MAT RAZALI) [BS 1116 (60)]
 

 
 

 
 

PBIM4113 TUTORIAL (FP-DR. SAPIE BIN SABILAN) [BS 1116 (60)]
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

PBIM4123 TUTORIAL (FP-AHMAD SHAFIQ MAT RAZALI) [BT 1250 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

TBMM3123 TUTORIAL (FMKK-HANIZA BINTI OTHMAN) [ MK 6 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: