UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

BE03 2TA

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IBQQ2031 TUTORIAL (FPPI-AHMAD SYAHIR AHAMAD NZLY) [MASJID 04]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IBQQ2031 TUTORIAL (FPPI-AHMAD SYAHIR AHAMAD NZLY) [MASJID 04]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBBC1163 KULIAH (FPM-PANJI HIDAYAT BIN MAZHISHAM) [BS 2216 (60)]
 

 
 

Thursday
 

 
 

PBFP2043 TUTORIAL (FP-ZURAIN BINTI HARUN) [BS 1254 (50)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

IBQQ2031 TUTORIAL (FPPI-AHMAD SYAHIR AHAMAD NZLY) [MASJID 04]
 

 
 

MPU3342 KULIAH (PPT-DR. MUHAMMAD YOSEF NITEH) [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: