UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

BI05 4LA

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

IBAI3062 KULIAH (FPPI-DR. NAZNEEN BINTI ISMAIL) [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)]
 

IBDP3073 KULIAH (FPPI-MOHD HAKIM BIN ARSHAD) [BT 1250 (40)]
 

 
 

IBDP3113 KULIAH (FPPI-DR. SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN) [BT 4110 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

IBDP3073 TUTORIAL (FPPI-MOHD HAKIM BIN ARSHAD) [BT 1251 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

MBHP2033 KULIAH (FPM-ALAWIYAH BINTI TENGAH) [BT 2231 (30)]
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MBHP3083 KULIAH (FPM-HAZELENA DEWI BINTI FATAHUL ARIFFIN) [BT 2236 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

IBDP3113 TUTORIAL (FPPI-DR. SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN) [BT 1222 (40)]
 

IBAI3062 TUTORIAL (FPPI-DR. NAZNEEN BINTI ISMAIL) [BS 4202 (35)]
 

 
 

 
 

 
 

IBDP3093 KULIAH (FPPI-SAFINAH BINTI ISMAIL) [BT 4109 (20)]
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: