UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

BB03 7XDA

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

MBFC4053 KULIAH (FPM-SHAFINA BINTI FISAL) [BT 1252 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

MBFC4053 TUTORIAL (FPM-SHAFINA BINTI FISAL) [BT 1326 (40)]
 

MBFC4043 KULIAH & TUTORIAL (FPM-NURUL WAJHI BINTI AHMAD) [BT 2233 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

MBEF4143 KULIAH (FPM-AZA SHAHNAZ BINTI AZMAN) [BT 2230 (30)]
 

MBEF4143 TUTORIAL (FPM-AZA SHAHNAZ BINTI AZMAN) [BT 2230 (30)]
 

Thursday
 

MBEF4133 KULIAH & TUTORIAL (FPM-DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED) [BS 5107 (50)]
 

 
 

 
 

 
 

MBFB3063 KULIAH & TUTORIAL (FPM-NORAZLINA BINTI RIPAIN) [BT 2234 (30)]
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: