UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

BT01 7A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

TBMM2043 KULIAH (FMKK-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) [BS 3220 (50)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MBBC3033 KULIAH (FPM-MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD SABRI) [BT 1218 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM4153 KULIAH (FMKK-HANIZA BINTI OTHMAN) [BT 1117 (50)]
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

TBMM2093 KULIAH (FMKK-DR. NOOR AZLI BIN MOHAMED MASROP) [BS 3320 (45)]
 

 
 

TBMM2093 MAKMAL (FMKK-DR. NOOR AZLI BIN MOHAMED MASROP) [ MK 5 (30)]
 

TBMM4153 TUTORIAL (FMKK-HANIZA BINTI OTHMAN) [ MK 8 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: