UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

ES53*6A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

PDFP3093 KULIAH & TUTORIAL (FP-MR.E) [BT 1251 (40)]
 

MPU2412 KULIAH & TUTORIAL (PPT-ZAHANIM BINTI AHMAD) [BS 5108 (70)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

PDPI3113 KULIAH & TUTORIAL (FPPI-SYED MOHAMAD ZAINUDIN BICHK KOYAK) [BT 4109 (20)]
 

PDFP2062 KULIAH & TUTORIAL (FP-DR. ABDUL MANAN BIN KASDI) [BT 1252 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: