UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

IS11 3A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

SDSY2103 KULIAH (FSU-SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER) [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDAL2013 TUTORIAL (FPPI-DR. MOHD ZAKI BIN AHMAD) [BT 2130 (30)]
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

NDWU2102 TUTORIAL (PPT-DR. NORFAEZAH BINTI MOHD HAMIDIN) [BT 4110 (30)]
 

 
 

NDWF2032 KULIAH (PPT-NURUL SYAFINI BINTI ABD RAHMAN) [ AUDITORIUM DR. ZAINUDIN JAFFAR (PTD) (400)]
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MPU2312 KULIAH (PPT-NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN) [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (320)]
 

NDWU2082 TUTORIAL (PPT-ROSMAWAR BINTI MOHAMED) [BT 2235 (30)]
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

IDAI2082 TUTORIAL (FPPI-HAMZAH BIN OMAR) [MASJID 01]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY2103 TUTORIAL (FSU-SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER) [BS 4204 (35)]
 

Friday
 

IDAL2023 TUTORIAL (FPPI-HASANAH BINTI KATIM @ HAJI IKSAN) [BS 4202 (35)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: