UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

IS12*3A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

IDAI1053 KULIAH (FPPI-MOHD HAKIM BIN ARSHAD) [BS 4108 (35)]
 

IDAI1053 TUTORIAL (FPPI-MOHD HAKIM BIN ARSHAD) [BS 4108 (35)]
 

NDWU2102 TUTORIAL (PPT-WAZZAINAB BINTI ISMAIL) [BT 4107 (30)]
 

NDWU2082 TUTORIAL (PPT-ROSMAWAR BINTI MOHAMED) [BT 2230 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

SDSY1013 KULIAH (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR) [BS 5109 (70)]
 

SDSY1013 TUTORIAL (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR) [BS 5109 (70)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: