UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

MS34 2C

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

NDWU2132 KULIAH (PPT-DR. ZURINA BINTI ABDULLAH) [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)]
 

 
 

MPU2262 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] (PPT-HASLIZA BINTI TALIB)
NDWU1062 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2327 (30)] (PPT-FARAH NUR RASHIDA BINTI ROSNAN)
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

MDPM1033 KULIAH (FPM-HALIYANA BINTI TONOT) [BT 2234 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MDHR1013 KULIAH (FPM-SALINA BINTI MOHAMED RASHID) [BT 2133 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

NDWU1052 TUTORIAL (PPT-SITI FATIMAH BINTI SHAFIEE) [BT 2129 (30)]
 

 
 

 
 

MDHR1013 TUTORIAL (FPM-SALINA BINTI MOHAMED RASHID) [BS 2223 (60)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

NDWF1021 KULIAH (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN) [BS 1116 (60)]
 

 
 

MDPM1033 TUTORIAL (FPM-HALIYANA BINTI TONOT) [BT 2233 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: