UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

BB08 3A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

NBWU2112 TUTORIAL (PPT-NUR AISYAH BINTI ABU HASSAN) [BT 1211 (40)]
 

 
 

NBWU2082 TUTORIAL (PPT-SITI FATIMAH BINTI SHAFIEE) [BS 2223 (60)]
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSM1373 KULIAH (FSU-MARLIANA BINTI ABDULLAH) [BT 4111 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBBC1163 KULIAH (FPM-PANJI HIDAYAT BIN MAZHISHAM) [BS 2216 (60)]
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSM1373 TUTORIAL (FSU-MARLIANA BINTI ABDULLAH) [BS 4204 (35)]
 

 
 

MBBC2183 KULIAH (FPM-MASHA NUR NASIEHA BINTI MENHAT) [BT 2220 (30)]
 

MBBC2013 TUTORIAL (FPM-NUR SYAHEERA ATAN) [BT 2220 (30)]
 

 
 

Friday
 

MBBC2013 KULIAH (FPM-NUR SYAHEERA ATAN) [BT 2230 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: