UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

BB09 6B

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

MBLC3213 KULIAH & TUTORIAL (FPM-NURAINA NABILA DUNDAI BINTI ABDULLAH) [BT 2227 (30)]
 

 
 

MBLC3313 KULIAH & TUTORIAL (FPM-DR. MAHANUM BINTI MAHDUN) [BT 2235 (30)]
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

MBLC3343 KULIAH (FPM-EFFENDI BIN ABDULLAH) [BT 2236 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MBKP2073 KULIAH & TUTORIAL (FPM-NURAINA NABILA DUNDAI BINTI ABDULLAH) [BT 2230 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

MBLC3343 TUTORIAL (FPM-EFFENDI BIN ABDULLAH) [BS 2223 (60)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

MBLC3293 KULIAH & TUTORIAL (FPM-DR. RABIATHUL ADHABIYYAH BINTI SAYED ABUDHAHIR) [BT 1250 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

MBLC3253 KULIAH & TUTORIAL (FPM-DR. RABIATHUL ADHABIYYAH BINTI SAYED ABUDHAHIR) [BT 1250 (40)]
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: