UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

BC02 6A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MBKP3183 KULIAH (FPM-NURUL JAMILAH BINTI ISMAIL RANI) [BT 2224 (30)]
 

MBPM1033 KULIAH (FPM-DR. AZHARUDDIN BIN HASHIM) [BS 2216 (60)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBKP3193 KULIAH (FPM-BAHTIAR BIN MOHD NOR) [BT 2229 (30)]
 

Wednesday
 

 
 

MBKP3223 TUTORIAL (FPM-BAHTIAR BIN MOHD NOR) [BT 1327 (40)]
 

MBKP3193 TUTORIAL (FPM-BAHTIAR BIN MOHD NOR) [BT 1327 (40)]
 

 
 

MBKP3183 TUTORIAL (FPM-NURUL JAMILAH BINTI ISMAIL RANI) [BT 2129 (30)]
 

 
 

NBWU2132 KULIAH (PPT-MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR) [ DK GHAZALI ABDULLAH (281)]
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

NBWU2112 TUTORIAL (PPT-NUR AISYAH BINTI ABU HASSAN) [BT 1117 (50)]
 

 
 

MBKP3223 KULIAH (FPM-BAHTIAR BIN MOHD NOR) [BS 3318 (45)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: