UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FMKK-AHMAD KHALID BIN KAMARUL SAMAN - AHMAD KHALID BIN KAMARUL SAMAN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

TBDD2023 : KULIAH : KULIAH [BS 3220 (50)] <BT04 2XDA>
TBDD2023 : KULIAH : KULIAH [BS 3220 (50)] <BT04 3XDA>
TBDD2023 : KULIAH : KULIAH [BS 3220 (50)] <BT04 4A>
TBDD2023 : KULIAH : KULIAH [BS 3220 (50)] <BT04 4XDA>
 

TBDD1013 TUTORIAL [BS 3317 (45)] <BE01 2B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

TBDD1013 TUTORIAL [BS 3318 (45)] <BE01 2A>
 

 
 

 
 

TDMM1023 TUTORIAL [BS 3320 (45)] <MS36 1A>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TDMM1023 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <MS36 1A>
TDMM1023 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <MS36 1B>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

TBDD1013 TUTORIAL [BS 3322 (45)] <BE01 2B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBDD1013 TUTORIAL [BS 3317 (45)] <BE01 2A>
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: