UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPM-NUR SURIANA BINTI AWALUDIN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

MBAC3263 : KULIAH : KULIAH [BT 2233 (30)] <BB05 3XDA>
MBAC3263 : KULIAH : KULIAH [BT 2233 (30)] <BB05 5A>
 

MBPM1023 : KULIAH : KULIAH [BT 2130 (30)] <BB01 2A>
MBPM1023 : KULIAH : KULIAH [BT 2130 (30)] <BB02 2A>
MBPM1023 : KULIAH : KULIAH [BT 2130 (30)] <BB02 2XDA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDAC2043 KULIAH [BT 2123 (40)] <MS31 3A>
 

MDAC2043 TUTORIAL [BT 2123 (40)] <MS31 3A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MBAC2383 : KULIAH : KULIAH [BT 2233 (30)] <BB04 3A>
MBAC2383 : KULIAH : KULIAH [BT 2233 (30)] <BB04 4A>
 

 
 

MBAC3263 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2129 (30)] <BB05 3XDA>
MBAC3263 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2129 (30)] <BB05 5A>
 

 
 

MBAC2383 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2122 (30)] <BB04 3A>
MBAC2383 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2122 (30)] <BB04 4A>
 

 
 

MBPM1023 : KULIAH : KULIAH [BS 2223 (60)] <BB03 1A>
MBPM1023 : KULIAH : KULIAH [BS 2223 (60)] <BB03 1XDA>
MBPM1023 : KULIAH : KULIAH [BS 2223 (60)] <BB05 1A>
MBPM1023 : KULIAH : KULIAH [BS 2223 (60)] <BB05 1XDA>
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBPM1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2227 (30)] <BB01 2A>
MBPM1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2227 (30)] <BB02 2A>
MBPM1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2227 (30)] <BB02 2XDA>
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

MBPM1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223 (60)] <BB03 1A>
MBPM1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223 (60)] <BB03 1XDA>
MBPM1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223 (60)] <BB05 1A>
MBPM1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223 (60)] <BB05 1XDA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: