UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPM-NURAULIANI BINTI JAMLUS RAFDI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

MBFB3093 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BB03 6A>
MBFB3093 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BB05 3XDA>
MBFB3093 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BB05 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT2]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDIB3063 KULIAH & TUTORIAL [BT 1212 (40)] <MS33 3A>
 

 
 

 
 

Friday
 

MDIB2033 KULIAH & TUTORIAL [BT 1118 (40)] <MS33 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: