UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPM-NURUL WAJHI BINTI AHMAD

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

MDIB2053 : KULIAH : KULIAH [BT 2231 (30)] <MS31 4A>
MDIB2053 : KULIAH : KULIAH [BT 2231 (30)] <MS32 5A>
MDIB2053 : KULIAH : KULIAH [BT 2231 (30)] <MS32 6A>
MDIB2053 : KULIAH : KULIAH [BT 2231 (30)] <MS32 6B>
MDIB2053 : KULIAH : KULIAH [BT 2231 (30)] <MS32 7RA>
MDIB2053 : KULIAH : KULIAH [BT 2231 (30)] <MS33 4A>
MDIB2053 : KULIAH : KULIAH [BT 2231 (30)] <MS33 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

MDIB2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2236 (30)] <MS31 4A>
MDIB2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2236 (30)] <MS33 4A>
MDIB2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2236 (30)] <MS33 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDIB2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2216 (60)] <MS32 5A>
MDIB2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2216 (60)] <MS32 6A>
MDIB2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2216 (60)] <MS32 6B>
MDIB2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2216 (60)] <MS32 7RA>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

MBFC4043 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2233 (30)] <BB03 7A>
MBFC4043 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2233 (30)] <BB03 7XDA>
MBFC4043 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2233 (30)] <BB03 8RA>
MBFC4043 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2233 (30)] <BB05 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

MESY. RIMC [ MESYUARAT2]
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: