UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FP-MOHD SALIHIN HAFIZI BIN MOHD FAUZI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

PBIM4103 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 6TA>
PBIM4103 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 7A>
PBIM4103 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 7B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PBFM3093 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 4TA>
PBFM3093 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 5TA>
PBFM3093 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 6A>
PBFM3093 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 6B>
PBFM3093 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 6C>
PBFM3093 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE03 6A>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

PDPI3133 KULIAH [BT 1328 (40)] <ES53 5A>
 

 
 

PDPI2073 TUTORIAL [BS 1116 (60)] <ES53 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

PDPI2073 KULIAH [BT 1212 (40)] <ES53 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PDPI3133 TUTORIAL [BS 1254 (50)] <ES53 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

PBFM3093 KULIAH [BT 1219 (40)] <BE02*8A>
 

PBIM4103 KULIAH [BT 1219 (40)] <BE02*9A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: