UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPM-SADIAH BINTI ABDUL KARIM

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

MBEF2053 KULIAH [BT 2220 (30)] <BB03 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBEF1023 : KULIAH : KULIAH [BT 2232 (30)] <BB03 2A>
MBEF1023 : KULIAH : KULIAH [BT 2232 (30)] <BB03 2XDA>
MBEF1023 : KULIAH : KULIAH [BT 2232 (30)] <BB03 4A>
 

 
 

MBEF2053 TUTORIAL [BT 2235 (30)] <BB03 4A>
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBEF1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223 (60)] <BB03 2A>
MBEF1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223 (60)] <BB03 2XDA>
MBEF1023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223 (60)] <BB03 4A>
 

 
 

MBEF3083 KULIAH [BS 3320 (45)] <BB08 7A>
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

MBEF3083 : KULIAH : KULIAH [BT 2220 (30)] <BB01 5S>
MBEF3083 : KULIAH : KULIAH [BT 2220 (30)] <BB05 7A>
MBEF3083 : KULIAH : KULIAH [BT 2220 (30)] <BB08 7B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: